Khamis, 5 Mei 2011

BaGaimana meMbina nEgara iSLam ?Bersabda Rasulallah s.a.w :
"Akan terbukalah Konstantinople, Dan yang menjadi pemimpinnya sebaik-baik pemimpin tenteranya sebaik-baik tentera."
Bermula dari hadith yang mulia itulah, dari zaman berzaman para-para sahabat dan tabiin telah cuba menawan kota Konstantinople tetapi tidak berjaya sehinggalah 700 tahun selepas itu, Sultan Muhammad Al Fateh berketurunan raja Osmaniah telah berjaya menawan Kota Konstaninople ketika berumur 19 tahun. Keperibadiannya telah terbukti apabila sembahyang Jumaat yang pertama hendak diadakan di tanah Konstantinople. Aya Sophia telah dipilih untuk diadakan sembahyang Jumaat. Cuma sewaktu hendak dilantik siapa yang layak menjadi imam, seluruh tentera Sultan diminta untuk berdiri dan ditanyai siapakah yang tidak pernah qada' sembahyang yang fardhu. Jikalau ada diminta duduk. Semua tentera berdiri. Ini bermakna tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan sembahyang fardhu. Sultan Muhammad Al Fateh bertanya lagi, siapa dikalangan mereka yang tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat qabliah dan ba'diah. Separuh tenteranya duduk. Ditanya lagi siapakah diantara mereka yangtidak pernah meninggalkan sembahyang dhuha dan solat tahajjud. Semua tentera duduk kecuali Sultan Muhammad Al Fateh. Akhirnya beliau sendiri yang menjadi imam.
Dan apabila hendak didirikan solat Jumaat, timbul masalah qiblat. Maka Sultan Muhammad Al Fateh bertakbir dan beliau nampak akan Ka'abah ( secara kasyaf ) tetapi tidak jelas. Diulangi sebanyak tiga kali dan akhirnya beliau nampak dengan jelas dan berpusing ke kanan dan terus mengimamkan jemaah. Hal ini , jikalau kita pergi ke Aya Sophia, kita akan lihat arah kiblat yang mengarah ke kanan sedikit daripada menghala ke bucu mihrab bangunan. Beliaulah sebaik-baik pemimpin yang mempunyai sebaik-baik tentera sebagaimana yang tersebut di dalam hadith Nabi s.a.w.
Oleh kerana itu di dalam membina sebuah negara Islam, pemimpinnya mestilah seorang yang layak dan bertaqwa. Di dalam Al Quran istilah pemimpin ini diertikan sebagai :
a) Ulama
b) Orang yang berkuasa (pemerintah)
c) Ahlul Halli wal Aqdi
d) Pemimpin-pemimpin jemaah Islam.
Pemerintah adalah wakil Allah dan wajib melaksanakan hukum-hakam Allah.
Syarat-syarat menjadi pemimpin :
a) Islam
b) Lelaki
c) Baligh
d) Berakal
e) Merdeka
f) Sempurna aggota
Sifat-sifat yang wajib bagi pemimpin :
a) Ada ilmu Islam. Faham Al Quran dan sunnah segala menguruskan segala hal iaitu pentadbiran.
perindustrian, pendidikan, pertanian, kesihatan, kehakiman dan ketenteraan menurut Islam.
b) Tahu memimpin rakyat. Mesti faham kaedah memimpin. Meletakkan rakyat kedudukan dan peranan yang tepat. Segalanya hendaklah dikawal dan digerakkan menurut syariat iaitu fizikal, mental dan spiritual agar berguna untuk diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Ilmu seorang pemimpin itu mestilah di dasarkan :
  • Al Quran dan Sunnah
  • Watak dan jiwa kepimpinan yang terasuh
  • Latar belakang hidup ditengah-tengah masyarakat
  • Pengalaman memimpin dan cita-cita perjuangan
  • Bantuan Allah samada ilham atau barakah
c) Mendidik. Selain daripada tahu memimpin dan mempunyai ilmu, mesti juga pandai mendidik masyarakat. Mendidik lahir dan batin. Mendidik aqidah dengan roh tauhid. Mendidik fizikal dengan syariat yang jelas. Mendidik rohani dengan musyahadah dan riadhah (tasawwuf dan kesufian). Kuncinya ialah dengan mendidik diri sendiri.
d) Taqwa. Agar mendapat bantuan Allah di dalam memimpin.
Kategori pemimpin di dalam Islam
a) Pemimpin yang baik
  • Pemimpin yang kuat jiwa. Optimis, berani, tahan uji.
  • Pemimpin yang kuat mental. Strategist, punyai minda, kreatif.
  • Pemimpin yang kuat perasaan. Kasih sayang, lemah lembut.
  • Pemimpin yang kuat fizikal. Aktif, cergas, hikmah.
b) Pemimpin yang lemah. Tidak mempunyai ciri-ciri di atas. Masih boleh diperbaiki asalkan mahukan perubahan.
c) Pemimpin yang cacat. Mereka yang cacat peribadinya. Lemah iman dan taqwa. Pandangan mereka tidak nampak akhirat.
Pemerintah Yang Adil
Pengertian adil menurut syariat di dalam konteks pemerintahan ialah menjalankan hukum-hakam Allah pada sebarang tindak-tanduk, pembangunan, percakapan dan hukuman (yang hendak dijalankan kepada pesalah ).
Keadilan boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian :
a) Menjalankan semua sistem hidup seperti pendidikan, ekonomi, kehakiman dan sebagainya menurut Islam.
b) Membentuk dan mendidik masyarakat supaya menjadi hamba dan khalifah Allah serta meletakkan mereka sesuai dengan kebolehan, kemampuan dan peranan masing-masing.
c) Menjalankan hukum-hakam Allah.
d) Menjalankan hukuman kepada semua golongan.
e) Membahagikan harta benda dan kemudahan kepada rakyat dengan tepat mengikut keperluan dan tanggungjawab, tanpa pembaziran dan sia-sia.
f) Diri peribadi pemerintah juga tidak terlepas daripada hukum-hukum keadilan yang telah digariskan oleh negara.
Cara Islam Melantik Pemimpin
Cara Islam melantik pemimpin adalah melalui syura atau Ahlul Halli wal Aqdi. Pemimpin memimpin bukan untuk buat jasa tetapi amanah dari Allah.
Regu di dalam kepimpinan
Regu di dalam kepimpinan ialah semua menteri dan mereka yang pakar di dalam setiap kementerian serta ahli majlis Ahlul Halli wal Aqdi ( Majlis Tamfiz - Majlis kelulusan ).
Perkara yang perlu dilakukan oleh regu atau " Team Pemerintahan" ini ialah :
a) Menjadikan dasar perjuangan pemimpinnya itu sebagai dasar perjuangan mereka.
b) Menjadikan matlamat perjuangan pemimpin itu sebagai matlamat mereka
c) Menjadikan cara berfikir pemimpin dan mindanya itu sebagai cara mereka berfikir.
d) Mengusahakan sifat taqwa.
e) Menjadikan sikap, tindakan, akhlak dan cara hidup pemimpin sebagai cara hidup mereka.
f) Menjadikan ukhwah dan kasih sayang sebagai teras di dalam kepimpinan.
Syura Di Dalam Islam
Allah memerintahkan agar hambanya selalu bermusyawarah jika menghadapi sesuatu perkara. Selalunya manusia berdepan dengan :
a) Masalah hidup samada di peringkat rumah, masyarakat dan negara.
b) Keperluan ekonomi, pendidikan.pembangunan dan lain-lain.
c) Gangguan musuh.
d) Kebuntuan fikiran.
Di dalam Islam majlis syura mestilah ada syarat dan adab-adabnya :
a) Tujuan syura ialah untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah, bukan tujuan yang selain daripada itu.
b) Bila seorang ahli bercakap, yang lain harus menghormati.
c) Jangan sesekali mengutuk dan menghina.
d) Jikalau tetdapat perbezaan pandangan yang serius, maka ketua syura yang harus membuat keputusan.
e) Tidak ada perdebatan, bersangka buruk dan maki hamun.
Ahli-ahli syura mestilah memenuhi syarat berikut :
a) Islam
b) Bertaqwa
c) Cerdik
d) Ahli di dalam sesuatu bidang
Majlis Tamfiz
Di dalam Islam, dasar pemerintahan ditentukan oleh Majlis Tamfiz atau Ahlul Halli Wal Aqdi. Majlis Tamfiz adalah majlis tertinggi yang menasihati Khalifah mengenai sesuatu perkara yang telah disyurakan oleh Majlis Syura. Ciri-ciri mereka yang dipilih didalam Majlis Tamfiz ini ialah :
a) Ulama yang bertaqwa
b) Luas ilmunya
c) Dihormati umum
d) Berpengalaman
e) Pengetahuan amnya luas
Parlimen di dalam Islam mesti bersifat seperti sebuah keluarga.
Majlis Kehakiman
Perlaksanaan hukum Allah dibuat di Mahkamah Islam oleh Majlis Keadilan atau Kehakiman Islam di dalam negara Islam. Di dalam negara Islam tidak ada mahkamah sivil. Semua kesalahan akan dihukum menurut hukum Islam. Tetapi mengketogorikan mahkamah kepada mahkamah majistret, mahkamah tengah dan mahkamah tinggi tidak salah dan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Badan Kehakiman adalah badan bebas yang dilantik oleh khalifah ( pemerintah )
Ahli Majlis Kehakiman
Khalifah boleh melantik dirinya sendiri untuk menjadi anggota majlis. Anggota majlis ialah hakim-hakim Islam. Anggota yang dilantik hendaklah tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh khalifah. Ketua Majlis Keadilan mestilah :
a) Lelaki
b) Islam
c) Baligh
d) Akil
e) Merdeka dan tidak terikat oleh sesiapa
Kemudian syarat untuk ahli Majlis Keadilan ini :
a) Taqwanya tinggi. Wara' dan adil
b) Luas ilmunya di dalam hukum Islam dan ilmu perundangan.
c) Mempunyai ilmu pengetahuan umum seperti psaikologi manusia, situasi masyarakat dan isu semasa.
d) Cerdik dan peka.
e) Berpengalaman.
Kaedah Melaksanakan Hukum Hudud
Sebelum melaksanakan hukum hudud, pemerintah perlu melaksanakan langkah-langkah berikut :
a) Berdakwah secara menyeluruh. Serius dan istiqamah.
b) Tarbiyah dan pimpinan yang berterusan.
c) Menyediakan keperluan hidup yang asasi.
d) Menutup segala pintu dan peluang-peluang maksiat.
e) Pihak pemerintah mesti berwibawa.

Tiada ulasan: