Sabtu, 14 Januari 2017

Beriman Kepada Kitab-kitab Allah

Fasal Pertama : Beriman kepada Kitab-kitab Allah

BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

Firman Allah Taala, ertinya: "Wahai orang-orang yang beriman!  Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Kitab al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad s.a.w.), dan juga kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu (136 Surah al-Nisaa')
16عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ وَجَمَاعَةً مِنْ قَوْمِهِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوايَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُؤْمِنُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَمُوسَى وَالتَّوْرَاةِ وَعُزَيْرٍ وَنَكْفُرُ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَلْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَكِتَابِهِ الْقُرْآنِ وَبِكُلِّ كِتَابٍ كَانَ قَبْلَهُ". (رواه الثعلبي)
16- Dari Ibn Abbas, r.a bahawa Abdullah bin Salam dan serombongan dari kaumnya datang mengadap Rasulullah s.a.w. lalu berkata:  "Ya Rasulullah,  sesungguhnya kami beriman kepadamu, dan kepada kitab al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dan kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat dan juga kepada Uzair dan kami kufur terhadap yang lainnya dari Kitab-kitab dan Rasul-rasul." (Mendengarkan yang demikian) maka Baginda Rasulullah s.a.w., bersabda: "(Itu tidak cukup) bahkan hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kitab-Nya al-Qur'an dan kepada tiap-tiap kitab yang diturunkan sebelumnya."
(al-Tha'labi)
17عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: "آمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَلْيَسَعْكُمْ الْقُرْآنُ". (ابن أبي حاتم)
17- Dari Maqil bin Yasar r.a badan Nabi s.a.w., sabdanya: Berimanlah kamu kepada kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur dan hendaklah kitab al-Qur'an pula menjadi panduan yang cukup meliputi cara hidup kamu.
(Ibnu Abi Hatim)
Sebagaimana yang sedia diketahui bahawa tujuan Rasul-rasul itu diutus oleh Allah Taala ialah untuk menyampaikan ajaran-ajaran, hukum-hukum, cara dan peraturan hidup kepada umat manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat.
Ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Taala kepada Rasul-rasul-Nya itu melalui Malaikat Jibril a.s, ada yang telah terhimpun dalam kitab-kitab suci,  ada yang terhimpun dalam lembaran-lembaran surah (Suhuf), dan ada pula yang tidak diterangkan perihalnya.
Kitab-kitab suci yang diterangkan namanya di dalam al-Qur'an dan hadis ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa;  kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa;  kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud;  dan kitab al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad - a.s.
Manakala yang disebutkan dengan nama "Suhuf" (Risalah-risalah atau lembaran-lembaran surat) ialah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa a.s.
"Kitab-kitab Suci" dan "Suhuf" yang tersebut diwajibkan beriman kepadanya secara "Tafsil" (satu persatu); dan yang lain diwajibkan beriman kepadanya secara "Ijmal" (umum).

Fasal ketiga : Terpeliharanya Rasul-rasul drpd sebarang perkara yg mencacatkan martabatnya

Rasul-rasul itu semuanya - menurut pertimbangan akal dan keterangan syarak - tetap terpelihara daripada melakukan sebarang perkara dosa,  bahkan sebarang perkara makruh;  mereka tetap dengan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia,  yang menjadikan mereka ikutan yang baik dan contoh utama. Kalau mereka tidak bersifat demikian, sudah tentu mereka tidak akan disegani dan tidak dihormati oleh orang ramal, bahkan mereka dipandang rendah dan tidak dipercayai oleh masyarakat; maka tidak akan ada sesiapa yang mahu menurut pimpinan mereka, dan akan hilanglah tujuan Tuhan mengutus mereka untuk memimpinumat manusia ke jalan yang benar bahkan kalaulah mereka melakukan sesuatu yang mencacatkan sifat kesempurnaan kemanusiaannya, seperti merekameninggalkan sesuatu yang wajib,  atau mengerjakan sesuatu yang haram,  atau pun mereka melak!kan apa-apa jua yang bertentang dengan akhlak yang mulia, seperti berdusta, berlaku khianat,  menyembunyikan kebenaran, memungkiri janji dan sebagainya nescaya akan menjadilah mereka ikutan yang buruk,  dan tidaklah menjadi contoh utama dan pedoman pertunjuk. Maka yang demikian adalah mustahil, kerana mustahil bagi Allah Taala menyetujui perkara-perkara yang buruk atau menyuruh supaya orang-orang yang bersifat buruk itu dijadikan ikutan, sedang manusia diperintahkan menurut Rasul. 
Menurut keterangan syarak pula, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahawa Rasul-rasul itu dikurniakan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, di antaranya yang diterangkan dalam Surah al-An'am, ayat 90 dan 98, ertinya:
"Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepadanya kitab suci,  dan hikmat (ilmu pengetahuan), serta pangkat kenabian. Oleh itu, jika orang-orang (kafir) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum (lain) yang tidak akan kufur kepadanya.
"Mereka (Nabi-nabi) itulah, orang-orang yang telah diberi pertunjuk oleh Allah,  maka turutlah olehmu (wahai Muhammad) akan pertunjuk mereka; katakanlah: `Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai pertunjuk (al-Qur'an yang aku sampaikan) itu. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya.!
Juga diterangkan dalam Surah al-Anbia', ayat 73, ertinya:
"Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin (manusia ke jaIan yang benar) dengan perintah Kami; dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembah yang, serta memberi zakat dan mereka pula sentiasa beribadah kepada Kami."
Sebagaimana terpeliharanya kesempurnaan martabat Rasul-rasul itu daripada sebarang perkara yang mencacatkannya, terpelihara pula akal fikiran dan tubuh badan mereka dari sebarang penyakit yang meliarkan orang ramai daripada mendekati dan mencampuri mereka, seperti penyakit gila,  kusta dan sebagainya.
Dengan yang demikian, mana-mana keterangan syarak yang zahirnya menunjukkan adanya perkara-perkara yang mencacatkan kesempurnaan martabat - akal fikiran atau tubuh badan setengah Rasul-rasul itu, maka keterangan yang tersebut tidak boleh difahami menurut zahirnya, kerana hakikat yang sebenarnya berlainan dari yang ternyata pada zahirnya.
Misalnya: Ayat 121, Surah Taha, pada zahirnya mengatakan Nabi Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan menurut hasutan syaitan tetapi hakikat yang sebenar perkara itu dilakukan oleh Nabi Adam disebabkan ia lupa akan pesanan Allah dengan tidak mempunyai keazaman melakukannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Tuhan dengan firmanNya pada ayat 115, Surah Taha, ertinya: "Dan demi sesungguhnya! Kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa; dan Kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. 
"Dan sebagaimana yang sedia diketahui bahawa Allah Taala tidak mengira salah: Perkara yang dilakukan oleh seseorang dengan lupa, lagi pun kejadian !tu berlaku sebelum Adam dilantik menjadi Nabi, 
dengan dalil ayat 122, Surah Taha, ertinya.
"Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufik untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi pertunjuk."
Sekali pun perkara yang berlaku pada Adam itu bukanlah pada hakikatnya satu kesalahan,  tetapi memandang kepada martabat Adam yang sebegitu tinggi dan mulia di sisi Allah kerana dialah seorang makhluk yang diciptakan Tuhan dengan tidak berperantaraan ibu atau bapa,  yang diajarkannya dengan ilmupengetahuan yang luas,  yang diberikan penghormatan dengan memerintahkan Malaikat sujud kepadanya, dan yang ditempatkan di dalam Syurga yang penuh dengan kesenangan dan kemewahan,  maka apa-apa jua yang tidak dikira salah dan yang dipandang kecil dilakukan oleh orang kebanyakan yang tidak berpengetahuan, dipandang besar dan berat jika dilakukan oleh orang yang mempunyai martabat yang tinggi dan pengetahuan yang luas. 
Demikianlah kesimpulan aqidah kepercayaan mengenai Rasul-rasul Tuhan a.s.

Selasa, 10 Januari 2017

Fasal Kedua : Wajib beriman kepada semua Rasul yang diutus ole Allah

BERIMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH A.S.

Mengenai semua pesuruh-pesuruh Allah secara umum,  Allah Taala berfirman ertinya:
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkan dia menyeru mereka): "Hendaklah kamumenyembah Allah dan jauhilah Taghut(1) ..." (36, Surah al-Nahl).
"...... Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan sekalian Rasul-Rasul-Nya. (179, Surah Ali-lmran).
"Sesungguhnya orang-orang yang kufur (ingkar) kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan (iman mereka) di antara Allah dan Rasul-rasul-Nya, dan orang-orang yang berkata:  "Kami beriman kepada setengah Rasul-rasul itu dan kami kufur (ingkar) kepada setengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain di antara (Iman dan Kufur) itu":
"Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan Kami pula telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. " (150 dan 151, Surah an-Nisaa').
Rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Taala itu, ada di antaranya yang telah diterangkan namanya satu persatu dalam al-Qur'an, iaitu seramai dua puluh lima orang Rasul dan ada yang tidak diterangkan. Tentang ini Allah Taala berfirman dalam Surah an-Nisaa', Ayat 164, ertinya:
"Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) dahulu sebelum ini dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan perihal mereka kepadamu ...
______________________________
(1)"Taghut" ialah syaitan,  berhala dan apa sahaja yang menyesatkan. 
Dengan yang demikian tiap-tiap orang diwajibkan beriman secara khusus kepada Rasul-rasul yang tersebut namanya satu persatu dalam al-Qur'an iaitu 18 daripadanya tersebut dalam ayat-ayat 83-86 Surah al-An'am, mereka ialah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak,  Nabi Ya'kub, Nabi Noh, Nabi Daud,  Nabi Sulaiman,  Nabi Ayub, Nabi Yusof, Nabi Musa,  Nabi Harun,  Nabi Zakaria,  Nabi Yahya,  Nabi Isa,  Nabi Alias, Nabi Ismail,  Nabi Alyasa', Nabi Yunus dan Nabi Lut. 
Tujuh lagi tersebut dalam beberapa surah yang berikut: Iaitu Nabi Adam dalam ayat 33 Surah Ali-'Imran, Nabi Hud,  dalam ayat 65 Surah al-A'raf, Nabi Saleh dan Nabi Syu'aib dalam ayat 61 dan 84 Surah Hud;  Nabi Idris dan Nabi Zulkifli,  dalam ayat 85 dan 86 Surah al-Anbia', dan Nabi Muhammad a.s. dalam ayat 40 Surah al-Ahzab.